Privacy Policy

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Boduco BV, met maatschappelijke zetel in de Nieuwstraat 1D, 8650 Houthulst, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0758.499.220 en vertegenwoordigd door Pedro Duyck. Contact opnemen kan via telefoon info@pedroduyck.be of 0499 52 61 97.

Boduco BV hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. Als verantwoordelijke voor de verwerking verbindt Boduco BV zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Deze privacyverklaring kan op elk moment door Boduco BV worden gewijzigd. Raadpleeg haar daarom regelmatig.

Juridisch kader

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Reden van verwerking

Boduco BV verwerkt de door jou meegedeelde persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en deze privacyverklaring, met het oog op het aanbieden op berichtgeving vanwege Boduco BV.

Na beëindiging van de klantrelatie of samenwerking, zullen de gegevens automatisch worden verwijderd na drie jaar (met uitzondering van de boekhoudkundige gegevens die bewaard worden overeenkomstig de Boekhoudwet). De verwerking gebeurt o.a. maar niet uitsluitend voor: (a) het organiseren van activiteiten, opleidingen en reizen, (b) het aanbieden van producten of diensten van Boduco BV, (c) het uitvoeren van directe marketing zoals updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten, marketingmateriaal en andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn, (d) het informeren van derden (onderaannemers en contractspartijen) in dit verband, (e) het aanmaken van een ledenbestand en daarover informatie verzamelen en (f) het doen van prospectie voor nieuwe leden.

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens van leden ligt in de overeenkomst die u bent aangegaan met Boduco BV voor het verstrekken van één of meer van haar diensten, activiteiten of producten, en de uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die u zo aan Boduco BV hebt gegeven om de door u meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Boduco BV geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd afgesloten. Tijdens de activiteiten garandeert Boduco BV dat de verstrekte gegevens niet aan andere derden dan de overige aanwezigen op de activiteiten zullen overgemaakt worden.

Gebruik van beeldmateriaal

Bij elke activiteit van Boduco BV waar foto’s worden genomen, is er een kennisgeving dat wie niet wenst dat zijn/haar foto(‘s) publiekelijk verspreid worden dit uitdrukkelijk kan melden aan de fotograaf en organisator. Er zal toegezien worden op een minimale verspreiding van gerichte beelden. Niet gerichte beelden kunnen wel publiek verspreid worden. Hoewel de organisatie de nodige technische maatregelen zal nemen om het beeldmateriaal te beveiligen, vestigt zij er de aandacht op dat de organisatie niet kan instaan voor mogelijke verdere verspreiding van het beeldmateriaal.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Google Chrome ® of Mozilla Firefox® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u cookies nadien van uw harde schijf kan verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Boduco BV of rechthoudende derden.

Vragen of bemerkingen

Heeft u vragen of bemerkingen omtrent ons privacybeleid? Twijfel niet om ons te contacteren op info@pedroduyck.be